Ľudovít Schlesinger

  • MATEMATIK
  • UNIVERZITNÝ PROFESOR
1. 11. 1864 Trnava 15. 12. 1933 Giessen (Nemecko)

Učiteľ nestora slovenských matematikov
Väčšina matematikov na Slovensku považuje za východisko vývoja „slovenskej matematiky“ výskumy Jura Hronca (1881–1959) v oblasti diferenciálnych rovníc. Záujem J. Hronca o diferenciálne rovnice pramenil z inšpiratívnych osobných a vedeckých kontaktov s Ľudovítom (Ludwigom) Schlesingerom,…

Zamknuto
Připravujeme možnost odemknutí jednotlivých hesel.
Dějiny sebevědomí I.

Dějiny sebevědomí I.

Československé osobnosti od roku 815 do roku 1899 Koupit

Cena bez DPH: 2250 Kč
Cena s DPH: 2475 Kč