Slovo autora

Peter Kršák

Na počiatku všetkého bolo slovo
...tak to aspoň poznáme z Písma. Je to skutočne ten zázrak, ktorému vďačíme za to, že sme ľuďmi? Je ľudské slovo naozaj také mocné, že môže meniť svet?

Minulé tisícročie vytvorilo časový priestor a prostredie pre historické premeny, objavy a nárast ľudského poznania. V priebehu času vznikali podmienky pre rôzne štátne zoskupenia a formovali sa kultúrne slohy, podľa ktorých boli pomenované rôzne obdobia ľudského poznania a tvorivosti.

Rôzne myšlienkové prúdy v kvase doby vytvárali charakter jednotlivých období. Časové úseky nazývame podľa vojen, meleckých slohov, i ekonomických a politických reforiem. Tieto obdobia poskytli priestor osobnostiam, ktoré sú prínosom pre svetovú civilizáciu a zaradili sa do reťazca kreatívnych ľudí, čo formovali náš svet.

Doba bezhlavého naháňania sa za niečím, väčšinou materiálnym a bezduchým, ale aj informáciami, sa však od čias starých Grékov v podstate veľmi nezmenila. Veď už v Skutkoch apoštolských sa píše, že: „...všetci Aténčania i tam bývajúci cudzinci nič iného nestihnú ako, alebo vravieť niečo, alebo počúvať niečo nového“. Zmenila sa azda len rýchlosť, s akou dnes získavame informácie, či nebodaj, vzdelanie... Materialistický duch našich čias totiž evidentne potláča skutočné vzdelanie a duchovnosť. Lenže sebavedomie mnohých národov, myslíme tým skôr sebauvedomenie, ktoré nemá nič spoločné so samoľúbosťou a narcizmom, stojí najmä na vedomí kultúrnych hodnôt, ktoré vytvorili a takzvaných veľkých dejín, ktoré spoluvytvárali. A je jedno, ktorých národov, doby či náboženského systému sa to týka. Sebavedomie tých veľkých, však nesie v sebe nebezpečenstvo ignorovania tých malých, teda často hraničí s obmedzenosťou.

My však nie sme takí veľkí, aby sme si mohli dovoliť byť aj hlúpi. O tom nám svedčia úspechy vedcov, inžinierov, umelcov, vojakov, vynálezcov či športovcov maličkých krajín s najväčšími úspechmi. Tí všetci boli a sú našimi diplomatmi bez pasu. Osobnosti, ktoré vzišli zo stredoeurópskeho priestoru, sú všeobecne známe (niektoré viac – iné menej, resp. mnohé sú známe iba špecifickým vrstvám zdelancov a odborníkov) a vytvárajú chrbticu vedomia a sebavedomia národov formovaných rigoróznym pohľadom na svoj etnický pôvod. Napríklad československý filmový zázrak mohol vzniknúť len preto, že si zachoval jedinečný, svojsky nezastupiteľný pohľad v populistickom klišé skomercionalizovaného filmového priemyslu, respektíve umenia vôbec, ako ho definoval už Chaplin vo filme Moderná doba.

Moc slova
...slovo môže otriasť všetkými mocenskými aparátmi, kde slovo môže mať väčšiu silu ako desať divízií. Je dôležité, kto je nositeľom slova. Je aj zaujímavý pohľad na slovo Krista, či génia Einsteina, lebo i na Freudove slovo a slovo o Freudovi.

Autorstvo slova umocňuje váhu osobnosti, dáva mu tajomnú moc, ale musí prejsť sebakorekciou.

Slovo autora