Aktuality

24.10. – Tvůrce blýskavé krásy DANIEL SWAROVSKI přišel na svět před 60 lety

Narodil se do německy hovořící rodiny, přesto ho řadíme k velkým osobnostem českého sklářství, šperkařství a módy. A že je jeho jméno známé po celém světě, o tom není třeba dlouze diskutovat.
Na svět přišel v Jiřetíně pod Bukovou a vyučil se sklářem, přesněji řečeno pasířem. Měl k tomuto povolání blízko, rodina měla vlastní malou sklárnu a Swarovski tak začínal v rodinném podniku, kde ledacos pochytil. Práce v rodinné firmě mu ovšem nestačila, a aby se přiučil o svém řemesle a dozvěděl se něco o tehdejších trendech, vydal se na studijní pobyty do Paříže a do Vídně, tehdejších center kultury a elegance. To bylo pro Swarovského budoucnost klíčové. Ve Vídni se totiž seznámil s Františkem Křižíkem a hlavně s elektřinou. Na tomto moderním technickém výdobytku nakonec vybudoval své impérium.
Byl prozíravý a v elektřině viděl budoucnost výroby skla. Sám se pustil do konstrukce nového stroje na broušení poháněného elektrickým proudem a v roce 1892 si ho nechal patentovat. Ve stejné době vznikl i podnik Swarovski & Co. Firma začínala v Čechách, nový provoz brusírny ale nemohl Swarovski založit na našem území, protože k výrobě elektrické energie potřeboval proud velké řeky, která by dokázala pohánět turbíny a tím i jeho stroje. Nakonec si pro svůj nový provoz vybral městečko Wattens v Tyrolsku a řeku Inn. V roce 1908 se firma rozrostla o vlastní sklárnu a pět let nato již do světa putovalo křišťálové broušené sklo vysoké kvality, které mohlo konkurovat tradičnímu sklu z Čech.
Firma přečkala obě světové války, přestože během těchto období musela překonávat nemalé problémy a obtíže a samozřejmě se musela výrobou přizpůsobovat okolnostem. Nakonec se hlavním sortimentem stala výroba broušených šperků a křišťálu. Podniku prospěl i fakt, že se do jeho vedení a činnosti zapojili i Swarovského synové, kteří investovali do rozvoje a výrobu tak ještě zefektivnili a zlevnili. Samotný Daniel Swarovski odešel z podniku už po první světové válce, rozvoj firmy ale nadále sledoval. Zemřel až 23. ledna 1956. Podíly Swarovského partnera Armanda Kosmanna nakonec odkoupil Swarovského nejstarší syn Wilhelm a sklářský podnik je tak od té doby plně v rukou Swarovského potomků. Dnes firma vyrábí kromě šperků a křišťálu také skla do dalekohledů, skla do brýlí, reflektory a svítidla.
[TH
Celý příběh Swarovského a mnoha dalších osobností naleznete v I. díle Dějin sebevědomí!